Le 2021-04-19

Reception 2021-04-19:

===== ARRIVÉES =====

===== EN SEJOUR =====

===== DÉPARTS =====

Restaurant petit déjeuner 2021-04-19:

!-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-!
Nombre de couverts: 0 (0+0)
Nombre de groupes: 0
|-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-|

Restaurant déjeuner 2021-04-19:

!-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-!
Nombre de couverts: 0 (0+0)
Nombre de groupes: 0
|-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-|

Restaurant diner 2021-04-19:

!-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-!
Nombre de couverts: 0 (0+0)
Nombre de groupes: 0
|-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-|

Le 2021-04-20

Reception 2021-04-20:

===== ARRIVÉES =====

===== EN SEJOUR =====

===== DÉPARTS =====

Restaurant petit déjeuner 2021-04-20:

!-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-!
Nombre de couverts: 0 (0+0)
Nombre de groupes: 0
|-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-|

Restaurant déjeuner 2021-04-20:

!-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-!
Nombre de couverts: 0 (0+0)
Nombre de groupes: 0
|-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-|

Restaurant diner 2021-04-20:

!-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-!
Nombre de couverts: 0 (0+0)
Nombre de groupes: 0
|-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-|

Le 2021-04-21

Reception 2021-04-21:

===== ARRIVÉES =====

===== EN SEJOUR =====

===== DÉPARTS =====

Restaurant petit déjeuner 2021-04-21:

!-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-!
Nombre de couverts: 0 (0+0)
Nombre de groupes: 0
|-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-|

Restaurant déjeuner 2021-04-21:

!-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-!
Nombre de couverts: 0 (0+0)
Nombre de groupes: 0
|-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-|

Restaurant diner 2021-04-21:

!-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-!
Nombre de couverts: 0 (0+0)
Nombre de groupes: 0
|-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-|

Le 2021-04-22

Reception 2021-04-22:

===== ARRIVÉES =====

===== EN SEJOUR =====

===== DÉPARTS =====

Restaurant petit déjeuner 2021-04-22:

!-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-!
Nombre de couverts: 0 (0+0)
Nombre de groupes: 0
|-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-|

Restaurant déjeuner 2021-04-22:

!-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-!
Nombre de couverts: 0 (0+0)
Nombre de groupes: 0
|-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-|

Restaurant diner 2021-04-22:

!-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-!
Nombre de couverts: 0 (0+0)
Nombre de groupes: 0
|-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-|

Le 2021-04-23

Reception 2021-04-23:

===== ARRIVÉES =====

===== EN SEJOUR =====

===== DÉPARTS =====

Restaurant petit déjeuner 2021-04-23:

!-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-!
Nombre de couverts: 0 (0+0)
Nombre de groupes: 0
|-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-|

Restaurant déjeuner 2021-04-23:

!-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-!
Nombre de couverts: 0 (0+0)
Nombre de groupes: 0
|-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-|

Restaurant diner 2021-04-23:

!-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-!
Nombre de couverts: 0 (0+0)
Nombre de groupes: 0
|-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-|

Le 2021-04-24

Reception 2021-04-24:

===== ARRIVÉES =====

===== EN SEJOUR =====

===== DÉPARTS =====

Restaurant petit déjeuner 2021-04-24:

!-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-!
Nombre de couverts: 0 (0+0)
Nombre de groupes: 0
|-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-|

Restaurant déjeuner 2021-04-24:

!-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-!
Nombre de couverts: 0 (0+0)
Nombre de groupes: 0
|-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-|

Restaurant diner 2021-04-24:

!-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-!
Nombre de couverts: 0 (0+0)
Nombre de groupes: 0
|-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-|

Le 2021-04-25

Reception 2021-04-25:

===== ARRIVÉES =====

===== EN SEJOUR =====

===== DÉPARTS =====

Restaurant petit déjeuner 2021-04-25:

!-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-!
Nombre de couverts: 0 (0+0)
Nombre de groupes: 0
|-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-|

Restaurant déjeuner 2021-04-25:

!-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-!
Nombre de couverts: 0 (0+0)
Nombre de groupes: 0
|-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-|

Restaurant diner 2021-04-25:

!-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-!
Nombre de couverts: 0 (0+0)
Nombre de groupes: 0
|-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-|

Le 2021-04-26

Reception 2021-04-26:

===== ARRIVÉES =====

===== EN SEJOUR =====

===== DÉPARTS =====

Restaurant petit déjeuner 2021-04-26:

!-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-!
Nombre de couverts: 0 (0+0)
Nombre de groupes: 0
|-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-|

Restaurant déjeuner 2021-04-26:

!-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-!
Nombre de couverts: 0 (0+0)
Nombre de groupes: 0
|-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-|

Restaurant diner 2021-04-26:

!-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-!
Nombre de couverts: 0 (0+0)
Nombre de groupes: 0
|-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-|

Le 2021-04-27

Reception 2021-04-27:

===== ARRIVÉES =====

===== EN SEJOUR =====

===== DÉPARTS =====

Restaurant petit déjeuner 2021-04-27:

!-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-!
Nombre de couverts: 0 (0+0)
Nombre de groupes: 0
|-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-|

Restaurant déjeuner 2021-04-27:

!-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-!
Nombre de couverts: 0 (0+0)
Nombre de groupes: 0
|-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-|

Restaurant diner 2021-04-27:

!-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-!
Nombre de couverts: 0 (0+0)
Nombre de groupes: 0
|-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-|